Flakron Shkodra

Flakron Shkodra

Flakron Shkodra

Comments Off on Flakron Shkodra

English: “My name is Flakron Shkodra, I am 29 years old and I live in Kosovo. I believe this project is an outstanding idea of promoting cultural tolerance all over the world, this time targeting Albanians. Since it’s not politically motivated, I firmly believe it will contribute to the world, in that of seeing Albanians from the eyes of a foreigner who is not related to Albanians, but wants to research and promote true values of this nation. I wish Ashley a great success.”

Shqipe: “Unë quhem Flakron Shkodra dhe unë i kam 29 vjet dhe jetoj në Kosovë. Unë besoj që ky projekt është një ide e shkëlqyer për promivimin e tolerancës ndërkulturore në tërë botën, këtë here duke i shënjuar Shqiptarët. Pasi që nuk është i motivuar politikisht, unë fuqishëm besoj që do t’i kontriboj botës, në mënyrë që t’i shohë shqiptarët nga këndvështrimi i një të huaji i cili nuk ka ndonjë lidhje me shqiptarët, por vetëm don të hulumtoj dhe promovojë vlerat e verteta të këtij kombi. I dëshiroj Ashly-it shumë sukses.”

 

About the author:

Sponsoring Albanian Voices

The success of this project depends entirely on donations. Please consider giving to Albanian Voices. We use the funds for maintenance of the project and website as well as to interview Albanians all over the world. To donate via your mobile device, please use Paypal to donate to albanianvoices@gmail.com. From your desktop computer, simply click the button below!

Make a secure donation via PayPay today! (desktop only)

Socials

Newsletter

This MailChimp shortcode is now deprecated. Please insert the new shortcode to display this form.

Back to Top